pagtawid

ilaw na mapanglaw

aandap – andap;

datapwat kulob sa silinder na baso

ay tuloy pa rin ang sayaw.

o mabuhay ka liwanag

o walang kamatayang apoy

gabayan mo ang kalag na maglalakbay sa dilim

tungo sa kanyang huling hantungan.

eto ayon sa ating

bingi at

uugod – ugod

na huklubang

paniniwala.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s