kawalan

naaalala tuwing oras ng kainan

ang mapag arugang asawa

tanong lagi ay kung masarap

ang kanyang niluto ;

oo, masarap

nais kong sambitin

at hanap ang

kasunod na halik

bilang pasasalamat.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s