Monthly Archives: October 2015

pagulong-gulong sa gulong ng palad

sa nakalipas na umaga, kahapon lang, umiyak ka pa,

tinatawag ang pangalan ng asawa sa kawalan habang

umaagos ang luha sa mukha at nanginginig sa lungkot;

ngayon, tanghalian ng sumunod na araw, lumulutang

ka na sa mismong kawalan kung saan mo itinawag ang

pangalan ng asawa para ipaabot ang iyong kalungkutan.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

it was Gibby Haynes who gave the fucking LSD to Daniel Johnston

madness as i had found out began with a point-blank

state of mind

and so that is why we cannot remember

and so that is why we cannot return.

so let me type these words and allow this small talks to myself

before these lines of thought vacate my mind

and make me forget it’s only me

— alone —

in this conversation.

2 Comments

Filed under Uncategorized

nakakabinging katahimikan

hindi dahil sa walang narinig na salita

ay sumasang – ayon

ang isang tao

sa isang bagay

na nangyari

o nagawa.

may isang libo’t isa ang kahulugan

ng isang  ngiti  —

opinyon ko simula’t sapul

na ngayo’y kumakalikot

sa utak

dahil sa ginawang pag – amin

sa butihing may bahay

patungkol sa nagawang

pag batak.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized